Pels camins de Catalunya Nord
Joan Lluís VallsIntroducció

Itineraris

Retorn al sumari de "Qui som...

Introducció


Un país és un conflicte entre el temps i els homes: el temps que a poc a poc ho esbocina tot; els homes que, segons les ideologies, els interessos diversos, l'aplicació de les tècniques del moment, modifiquen, canvien llur cultura, llur identitat pròpia.
Catalunya Nord, com altres països més grans, no ha escapat a aquest procés d'aculturació que com més va més s'encamina cap a una mundialització de les cultures. Llengües, arquitectures, vestits, menjars, agricultura, jocs, lleures i tot el que fa l'essència de les comunitats es va reduint sota la pressió de mentalitats prefabricades que la societat industrial, de consum i profit, imposa a la gent.
D'aqueixes ideologies laminadores en lloc del «ciutadà del món» anunciat només en pot néixer un «homo incultus» perillós per falta de saber i de saviesa i que voldria fer passar per obertura d'esperit la seva incapacitat a ser. Com si es pogués fer l'estalvi del «coneix-te tu mateix» amb el pretext d'arribar més de pressa a l'altre.
Així doncs, seguint les qualques rutes proposades, el viatger d'ara, com Pausanias, Montaigne o J. Pla, anirà pel terme i tot seguint cada itinerari verificarà que al fons de cada especificitat cultural, identitària, hi ha l'home del lloc i l'home del món.
És perquè eren fonamentalment grecs que els grecs foren i queden universals, no?

Retorn al sumari dels Camins de Catalunya Nord

Romànic del Rosselló: de Cabestany al Voló

Cabestany

Poble de la plana als voltants de Perpinyà, Cabestany, que com més va més s'urbanitza, conserva encara amb els seus cellers de còdols i de cairons la seva vocació agrícola. Població originalment rural amb la Mare de Déu per protectora; una protectora tan venerada que al segle xii un artista conegut ara com el «Mestre de Cabestany» fou encarregat de celebrar-ne la glòria en un timpà de marbre blanc. És així que el lloc de realització de l'obra deixà el nom a l'escultor.
Aquest timpà conta dos episodis de la vida de la Mare de Déu i una peripècia. A la part esquerra el Fill acull la seva Mare que ressuscita emmarcada per dos apòstols i sis àngels. La part central relata l'episodi de la incredulitat de sant Tomàs segons la Llegenda Àurea: el sant acaba de rebre a mans la cintura de la Verge mentre l'escena és presidida pel Crist beneint. La part dreta figura l'Assumpció de la Mare de Déu que cronològicament segueix la Resurrecció. El cos gloriós de la Mare de Déu, emmarcat per una mandorla, és traslladat al cel, al Reialme, per cinc àngels.
La lliçó del timpà és clara: més enllà del contingut narratiu s'expressa la potència i la reconeixença de Déu; de Maria, mortal qualsevol, ha fet una santa ja admesa al Paradís, a tocar del Pare, sense esperar el dia del Judici final. Reconeixença: l'obediència de Maria a la voluntat de la divinitat desemboca sobre una gratificació eterna. El timpà, a través de la veneració de la Mare de Déu, proposa un model de vida fundat sobre l'obediència i la fidelitat a la Paraula.

Elna

Ciutat episcopal dedicada a santa Eulàlia, des d'un turó domina la plana del Rosselló.
De planta basilical coberta d'una encavallada de fusta recolzada sobre pilars amb capitells esculpits, l'església conserva un campanar de cinc pisos d'estil llombard (segle xii) i l'ara d'altar amb lòbuls consagrada l'any 1069.
El claustre, edificat al nord de la catedral, consta de quatre galeries amb columnes de capitells esculpits. L'homogeneïtat de les arcades, totes de mig punt, amaga a primera vista les diferències d'estils, de temes i de mentalitat; car, si les galeries sud i oest són romàniques (segles xii i xiii), les altres dues a l'est i al nord són totalment gòtiques (segles xiii i xiv).
Les galeries romàniques comparteixen els temes clàssics com els vegetals i animals, afegint-hi l'episodi de la Creació de l'Home i la de la Dona, la Temptació. Hi trobem el Quo vadis, els Reis de cara a Herodes. A Elna, més que en cap altre conjunt esculpit, hom hi troba una escultura anecdòtica lligant l'Antic i el Nou Testament.
La galeria oest és només la còpia dels motius de la galeria precedent.
Alguns jacents inclosos dins les parets del claustre són de Ramon de Bianya, un escultor de principi del segle xiii. Les escultures concerneixen personatges prestigiosos que volgueren immortalitzar llur record: un bisbe desconegut, F. del Soler i el bisbe Guillem Jordà.

Sant Andreu de Sureda

Monestir benedictí fundat al segle x pel monjo Miró, presenta a la façana est els tres moments de la seva història.
De baix a dalt, l'espina de peix (x), la pedra desbastada (xi), la pedra picada (xii), palesen l'arrelament de la voluntat benedictina al lloc triat pels seus monjos.
De planta de creu llatina des del principi, l'església era voltada el 1121, a la tercera consagració. Les obres importants que queden són l'ara d'altar de lòbuls com la d'Elna, la llinda-retaule i la finestra oest, totes del segle xi. La llinda, imitació de la de l'església veïna de Sant Genís de Fontanes, proclama també el poder del Pantocràtor. La finestra és una obra més interessant encara que refeta: la iconografia amb el Tetramorf i els àngels que toquen el corn, subratlla l'autenticitat de la Paraula recollida de Crist i de Déu: el dia del Judici final cada cristià serà llestat o rebutjat segons els seus actes.

Sant Genís de Fontanes

Fundada abans del 819, destruïda, reconstruïda el 981, l'església de Sant Genís és la d'un monestir benedictí. D'una planta de creu llatina, amb una capçalera de tres absis, era ja voltada de poc per la consagració del 1153. El 1020, un retaule és esculpit en honor de sant Genís: un Pantocràtor triomfant dins una mandorla sostinguda per dos àngels i assessorat per sis monjos-apòstols afirma a la faç del món la seva omnipotència, la necessitat de seguir la lliçó de la Paraula seva repetida pels clergues, i de respectar l'ordre de la Creació: el missatge expressat és un missatge autoritari que convida a la submissió.
A més d'aquest retaule, reutilitzat al segle xii com a llinda de la porta d'ingrés a l'església, el monestir posseeix un claustre de quatre galeries del segle xiii. Recentment restaurat, aquest lloc de meditació i de descans monacal ofereix motius absents dels capitells de Cuixà, d'Elna o de Serrabona: granotes, rats, drac que treu la llengua, tortugues.

Sant Martí de Fenollar

Església esmentada ja l'any 844, Sant Martí de Fenollar es presenta encara com un edifici pre-romànic d'una nau coberta amb una volta ultrapassada que descansa sobre arcs torals del mateix perfil. L'absis de planta rectangular conserva un conjunt de pintures al fresc del segle xii.
A la volta regna el Pantocràtor inscrit dins una mandorla emmarcada pels quatre evangelistes amb llur representació animal simbòlica. A les parets de l'absis figuren escenes de la vida de Crist i de la Mare de Déu: l'Anunciació, la Nativitat, els Reis. S'hi afegeix una visió de sant Joan amb els Vells de l'Apocalipsi. Les pintures al fresc de Sant Martí de Fenollar constitueixen el conjunt pictòric més important de Catalunya Nord.

El Voló

L'església de Santa Maria és interessant sobretot pel portal i el fris del Mestre de Cabestany. Els capitells de final del segle xii són esculpits dins el marbre de Ceret; presenten motius de tipus rossellonès amb la mateixa construcció i repartició: les cabres que ajunten llur cap a l'angle del capitell il·lustren aquesta tendència.
El fris de la cornisa ofereix sis escenes de la infantesa de Crist: l'Anunci als pastors, la Nativitat, el bany de l'Infant, l'Adoració dels mags, la Fugida a Egipte, el Descans a Egipte.

Retorn al sumari dels Camins de Catalunya Nord

Itinerari romànic al Conflent


De romànic, sí que la Catalunya Nord n'és rica, i triar és sempre difícil. A la comarca del Conflent, cada poble té el seu edifici medieval, però tres conjunts destaquen i mereixen que es dediqui a cada un d'ells un parell d'hores.

Cuixà

El monestir benedictí dels tres abats que li atorgaren prestigi i celebritat.
El Cuixà pre-romànic encara present a través de l'obra de l'abat Garí conserva, a més de l'ara d'altar consagrada el 974, una bona part dels col·laterals i de la nau central, l'absis major de planta rectangular, el creuer i les quatre absidioles (dues a cada braç). A l'interior, en són testimoni les arcades ultrapassades de la nau, del creuer i de les absidioles. L'obra és tota de totxos no picats.

El Cuixà llombard o del primer romànic fou l'obra de l'abat Oliba, des de principi del segle xi fins a la seva mort el 1046, que amplià la d'en Garí. Període prestigiós que il·lustra l'espiritualitat militant de l'orde benedictí. L'abat perllonga els col·laterals, sobrealça la nau major, edifica a l'entorn de l'absis major un deambulatori rectangular que rep a la paret est tres absidioles semicirculars. A més, Oliba erigeix a cada extremitat del transepte una torre-campanar, que acull les fórmules llombardes: arcuacions cegues i lesenes, frisos de dents d'engranatge, ritme de les finestres, elements nous per introduir una certa animació a les parets. Davant la façana est on s'obren les tres portes de l'església Sant Miquel, construeix un atri, ara en part destruït i que anava fins a l'església de la Trinitat, també arruïnada, encara visible cap a l'oest més enllà de l'abacial.
Però, a la part més original de les creacions de l'abat queda la Cripta del Pessebre, construcció circular, al mig de la qual l'únic pilar massís aguanta una volta d'obra semiesfèrica.
Segle dels abats, segle de l'arquitectura, el Cuixà d'Oliba ho afirma plenament amb els seus intents d'animació de les façanes, les juntures dibuixades amb la paleta sobre un aparell de totxos desbastats a martell.

El Cuixà del segle xii, el de l'abat Gregori, és el Cuixà de l'escultura monumental amb dues realitzacions majors: el claustre i la tribuna.
El claustre, que constava llavors de quatre galeries, queda incomplet. Els temes tractats són bastant repetitius: els capitells presenten motius vegetals, animals i humans.
El registre animal expressa millor que els altres dos l'esperit romànic: la submissió del motiu a l'espai autoritzat, el principi de simetria amb la repartició ordenada dels elements de cada banda de l'eix central de la composició, el desig de no deixar cap espai del capitell sense esculpir.
Simbòlica, didàctica, ideològica, aquesta escultura tradueix la representació que l'Església fa del món, un univers on l'ésser és envoltat de bèsties carnívores, perilloses, amenaçants; monstres que materialitzen i visualitzen el Mal, el Pecat, contra el qual el monjo benedictí ha de lluitar sempre per superar la vida de l'home comú i apropar-se, tot seguint la Regla, al model ja proposat pels Apòstols als quals cada monjo ha d'identificar-se.
La tribuna, els capitells de la qual han estat integrats per error a l'angle nord-est del claustre, subsisteix a diversos llocs però a trossos: la porta nord d'ingrés a l'església Sant Miquel ofereix diversos relleus disposats sense cap ordre. A tocar de l'altar hom pot veure l'evangelista Mateu, que formava part del Tetramorf. Si hom vol tenir una idea més completa del que era la tribuna de Cuixà, cal anar al priorat de Serrabona que conserva gairebé sencera una obra idèntica i, a més, realitzada pel mateix taller.

Seguint el curs de la Llitera, deixarem l'abadia de Sant Miquel de Cuixà i, passant pels pobles de Taurinyà i de Fillols, baixarem fins a Cornellà, l'antiga residència d'hivern dels comtes de Conflent, ja al 1004. L'església consagrada a la Mare de Déu existia el 1019. D'aquesta època, se'n conserven totes les parts edificades amb totxos desbastats a martell; el campanar llombard; un claustre al nord de l'església, reduït a una sola galeria d'arcades sense columnes. Al final del segle xi, l'any 1097, Cornellà és un priorat de canonges augustinians.
Com per Cuixà, el segle xii és el de l'expansió de l'arquitectura de pedra picada i de l'escultura monumental. De Santa Maria, se'n torna a fer la capçalera amb tres absis; només l'absis major sobresurt de la paret est del creuer. Aquest absis major ho reuneix tot: qualitat de l'aparell de pedra picada amb la qual s'han edificat les parets i els mitjans d'animació de les façanes, introduïts al Conflent al principi del segle xi; qualitat també de l'escultura monumental col·locada als capitells i tors de les tres finestres i als permòduls de la cornisa.
La façana oest s'enriqueix d'una porta amb ressalts, columnes i capitells; l'element principal és el timpà on figura, dins una mandorla sostinguda per dos àngels, la Mare de Déu i el Nen; presència raríssima en aquest lloc, generalment reservat al Pantocràtor. La finestra est d'aquesta mateixa façana ofereix un tractament idèntic al de l'absis.
A dintre del santuari presideix la Mare de Déu de Cornellà, talla de fusta reliquiari, prototipus de totes les marededéus del Conflent i de la Cerdanya.
L'art romànic del segle xii introdueix les tècniques del ferro forjat aplicades des de fa temps al material militar.
A les ventalles de la porta de l'església prioral hi ha, amb un paper a la vegada funcional i decoratiu, ferramentes, forrellat i anelles de tiratge. El santuari conserva encara dos canelobres idèntics als de les pintures murals de Santa Maria de la Clusa i del Priorat de Marcèvol.

Acabada la visita de Cornellà, cal pujar fins a Vernet i més enllà al poble de Castell. D'aquí hom pujarà pel camí fins al monestir de Sant Martí.
Enganxada al pendís del Canigó, l'abadia va ser fundada el 1007, però ja existia una esglesiola de tres naus amb volta d'aresta, esmentada l'any 996 i que constitueix ara la meitat est de l'església inferior.
L'any 1009, el bisbe d'Elna consagrà una altra església que corresponia a l'engrandiment cap a l'oest de la cel·la primitiva. Les tres naus varen ser cobertes d'una volta de canó sobre arcs torals.
Sobre aquesta església se'n va edificar una altra, consagrada el 1026: tres naus voltades de canó sobre columnes i un arc toral.
Retrobem les fórmules llombardes ja esmentades a Cuixà, als absis i al campanar.
Al migdia de l'església inferior s'estén el claustre primitiu, el primer dels Països Catalans: consta de quatre galeries obertes cap a un pati amb una sèrie d'arcades practicades dins una paret gruixuda.
La galeria amb capitells esculpits resulta d'una mala restauració: és una barreja d'obres del claustre superior del final del segle xii i del principi del segle xiii. L'escultura no és de tan bona qualitat com la de Cuixà o de Cornellà però introdueix motius nous com la processó de monjos amb creu i gremial que il·lustren aspectes de la vida quotidiana de la comunitat benedictina a dintre de l'abadia.

Retorn al sumari dels Camins de Catalunya Nord

La vall de Bulès

Paisatge d'aspre i dels Aspres, és una comarca migpartida geogràficament i històricament entre Rosselló i Vallespir, terra amb un hàbitat disseminat, dedicat fins fa trenta anys als conreus de subsistència i a la cria de bestiar (ovelles i cabres) i ara gairebé desertitzada. Els pobles que queden es moren a poc a poc o bé són despersonalitzats per urbanitzacions o restauracions esguerrades de les cases velles.
La vall de Bulès, un córrec que desemboca dins la Tet a Millars, comença realment a Bulaternera, un poble que ha conservat la majoria de les seves estructures medievals: la cellera, diverses portes fortificades, el castell al cim del turó i dues torres, carrers estrets i rostos.
Passat aquest vilatge, cal seguir el Bulès riu amunt per la carretera estreta i que fa voltes; al trencall hom pujarà fins a Serrabona.

Serrabona

Aquí, al segle xi, es va edificar una església, ampliada al segle xii i consagrada l'any 1151. A l'església primitiva es va afegir un col·lateral al nord, un campanar, un creuer amb un absis major i dues absidioles, un claustre reduït a una galeria, una tribuna. Però l'originalitat de Serrabona, afegida a la bellesa del paisatge envoltant, s'expressa als capitells de la porta, de la tribuna i de la galeria.
Escultura de marbre rosa de Rià o de Vilafranca, la de Santa Maria sedueix per la seva qualitat i el seu estat de conservació. Els temes representats són els del romànic però aquí domina el del lleó, el de la bèstia carnívora. Quan l'home hi és present és al dau del capitell on es redueix a un cap, veritable retrat expressiu, o bé es troba al mig de composicions simbòliques com la del centaure (el Dimoni) caçant l'aima (el cérvol) del fidel. Per resumir, hom pot dir que a Serrabona la iconografia esculpida completa, i repeteix, el discurs normatiu de l'església medieval, que vol informar amb exemples seductors (prometença i certitud del Paradís) i dissuasius (presència permanent del Mal que condueix a l'Infern).

Bula d'Amunt

A la vora del Bulès, l'església Sant Sadurní, que consta d'una nau i d'un absis semicircular, val per la seva porta ferrada; obra del segle xii, les ferramentes de barres i volutes fixades amb claus retorçats a dintre, les anelles de tiratge, i sobretot el forrellat amb cap de drac, testimonien del saber dels ferrers de l'edat mitjana.

Prunet

Aquest antic priorat augustinià ha conservat, a tocar de roures immensos, la seva església, en part pre-romànica, en part romànica: Sant Esteve es va dotar al segle xii d'un campanar quadrat sobre una nau acabada per un absis de planta rectangular on s'obre una finestra d'una sola esqueixada.
Pendís avall, a la banda del nord de l'església, hom pot veure el mas de la Teresa d'en Julià, a la qual el poeta Josep Sebastià Pons va dedicar «El llapinot».

La Trinitat o Sant Pere de la Serra

Era coneguda fins al segle xviii amb el nom de Sant Pere de la Serra. L'edifici actual, anomenat La Trinitat, conserva parts dels segles x, xii i xiii.
Del segle x, de la consagració de 953 queda la part oest de la nau amb la porta antiga dins la paret sud, ara a l'interior. A principi del segle xii hom torna a fer la part est de la nau, coberta per una volta, i l'absis.
Al segle xiii hom edifica la sagristia i el col·lateral sud.
Tanmateix, les obres medievals més espectaculars són la Majestat i la porta amb ferramentes.
La Majestat vestida de Sant Pere de la Serra, porta una llarga túnica lligada a la cintura; el Crucificat amb barba, bigotis i trenes té els ulls oberts i els braços estesos sense cap manifestació del pes del cos. Es tracta de la representació de Crist victoriós de la mort i que de fet s'imposa als homes com el capdavanter que ha pogut testimoniar sobre l'aventura humana que tots els fidels vivien. A més la victòria sobre la mort expressa el poder de Déu, el Mestre de la Vida.
Les ferramentes de la porta van ser forjades al segle xii com les anelles i els dos forrellats, acabats per un cap de drac. Com per totes les portes iguals, el ferro forjat té un paper a la vegada funcional de protecció i decoratiu. El cap de drac simbolitza l'animal mític que guarda el lloc de passeig entre el món de l'home i el món de Déu, entre el profà i el sagrat.

Retorn al sumari dels Camins de Catalunya Nord

Festes a veure, festes a viure


Festes religioses, festes profanes, festes majors, cada poble té les seves més o menys vives. Hi ha festes antigues i autèntiques que es conserven i que se celebren cada any però que han evolucionat amb les mentalitats.
Hi ha festes que són massa «turistificades», és a dir concebudes per institucions o entitats més com a un producte atractiu per fer venir gent i fer diners que com a una manifestació tradicional, una emanació d'una comunitat humana que marca la festa i la dinamitza per si mateixa. D'aquestes festes «prefabricades» i artificials no en parlarem gota.

Temporada forta del mes de febrer, la del Carnaval o Carnestoltes: tres pobles del Vallespir mantenen cada u a la seva manera la tradició de la festa de l'ós: Arles de Tec, Sant Llorenç de Cerdans i Prats de Molló. Tres manifestacions populars, iguals i diferents al mateix temps i que simbolitzen, a través dels actes, de les relacions amb la gent del poble, d'un home disfressat d'ós, el retorn de les forces vives, tant vegetals com animals, expressades pel ritus, sempre sublimat però més o menys complex, de la fecunditat a les acaballes de l'hivern. I lligat amb tot això, la joia d'una comunitat sencera que mira, però que participa molt a la festa concebuda i viscuda com un intercanvi.

Una altra temporada forta i que segueix a la de Carnaval, la Setmana Santa amb les processons de mort i de vida, els aplecs a les devotes o ermites del dilluns de Pasqües. Dijous Sant a la nit, Bulaternera. Divendres Sant a la tarda, Perpinyà. Divendres Sant a la nit, Arles de Tec, Cotlliure, Bompàs, Espirà de Conflent i Oceja.
Pobles i ciutats que viuen d'una manera simbòlica i intensa la Passió i la Mort de Crist i el dolor de la Mare: cada processó marxa de l'església i torna a l'església. Passa a davant el Regidor, segueix al darrera la Creu dels Improperis i, després, segons la riquesa de la comunitat, un, dos o més, i fins a quaranta misteris com a Perpinyà. Cada un representa un episodi de la Passió: la Flagel·lació, la Verònica, la Crucificció, la Mare de Déu dolorosa...
Per les processons de nit, finestres i portes de l'itinerari s'adornen de flors de temporada, s'il·luminen de candeles o d'espelmes que emmarquen estàtues de mides reduïdes o imatges santes.
El diumenge de Pasqües s'acaba la tristesa; se celebra la Resurrecció, la victòria de Crist sobre la mort i l'alegria de la Mare. Van llavors pels carrers d'Illa i de Ceret les processons del Ressuscitat més cèlebres i prestigioses de Catalunya Nord pel que fa al ritual i la decoració floral: la Mare de Déu fora de dol, mudada de blanc, sembla surar sobre les flors ofertes pels fidels mentre el Fill porta penjat al puny un ram de cireres primerenques. El mateix cerimonial de l'encontre del Fill amb sa Mare té lloc, d'una manera més o menys senzilla, a d'altres pobles com Espirà de Conflent, Bulaternera, Sant Llorenç de Cerdans, els Angles... Festa religiosa, cristiana, la Resurrecció del Fill, però també més enllà i abans d'això, celebració de la primavera, el retorn a la vida de la natura morta a l'hivern, el retorn de les forces vitals com una prometença segura.

Una altra manifestació religiosa del temps de Pasqües, els aplecs a les devotes o ermites el dilluns. És dia d'alegria, Crist ha tornat a la vida i la gent torna a sortir per camp i muntanya. Aquest dia es fan les primeres torrades de fora, al sol encara jove però prou calent. El matí, la gent del poble i dels voltants pugen cap a l'ermita de Nostra Senyora de Pena (Cases de Pena), de Vida (Vilafranca de Conflent), de Domanova (Rodès)... caminen cap a Sant Lluc (Passà), Sant Sebastià (Sant Joan Pla de Corts), Sant Pere de Vilar (Clairà)... Van a sentir la missa i a venerar la Mare de Déu i després s'escampillen pel terme als voltants del santuari, i asseguts a terra sobre una flassada, amb amics o amb parents, mengen el que s'han endut o que han fet torrar a la brasa de sarments: llonganissa, botifarrons, costelles de xai. Sense descuidar el pa, el vi i algun postre... i el cafè.
Per anar als altres aplecs caldrà esperar el dia de festa del sant, com Barnabeu a Vallcebollera (la Cerdanya) o Martí a Cameles (els Aspres). Més nombrosos són els aplecs de la Mare de Déu d'Agost (el 15 i el 16) i els de la de Setembre (el 8). Cada anada a qualsevol ermita és l'ocasió d'una descoberta, d'un enriquiment cultural: paisatge, plantes, edificis, encontres...
Cosprons, Força-ral, Sant Jaume de Calaons, Sant Ferriol, Consolació, Sant Vicenç, Sant Guillem de Combret, el Coral, Bell-lloc... i altres ermites us esperen.

Retorn al sumari dels Camins de Catalunya Nord

Perpinyà


Villa Perpiniani, Perpinyà, dos noms, dos estats d'una mateixa ciutat. Una història llarga i un patrimoni ric. Els aficionats a la romanitat aniran fins a Castell Rosselló a veure l'antiga Ruscino de la qual resta una bona part del fòrum. Però el patrimoni més sencer, més visible, el podran trobar anant pels carrers de la vila: castell reial, cases, esglésies, palau, edificis institucionals, museus... Perpinyà ho és tot.

Llotja o Consulat de Mar

Dels segles xiv i xvi. Simbolitza la riquesa d'una ciutat especialitzada en el comerç del drap. D'estil gòtic flamejant, és una llàstima de veure a què serveix ara aquest edifici venerable.

Ajuntament

Obra dels segles xii, xvi i xvii. Il·lustra l'arquitectura rossellonesa amb utilització del còdol entre dues rengleres de cairons. Les portes de ferro forjat expressen la capacitat tècnica dels mestres de farga. El pati, pou de llum, acull al mig la Mediterrània, escultura de Mallol. L'actual sala dels casaments val pel seu sostre enteixinat de tradició hispanomoresca de final del segle xv.

Palau de la Diputació

Data de la meitat del segle xv. Dins la seua façana de cairons s'obren finestres i portalada de marbre clar. La porta utilitza pel seu arc dovelles llargues, mentre les finestres geminades reben una columna prima i elegant que aguanta els dos arcs.

Casa Julià

És un edifici força interessant per la seua concepció típicament catalana i pel fet que hi va morir, contaminat per les mosques de Sant Narcís de Girona, el rei de França Felip l'Ardit. La casa, constituïda amb còdols i cairons presenta un pati envoltat de dos pisos de galeries amb arcades apuntades. De fora estant, al tercer pis, cal mirar les rajoles que vesteixen el dessota d'un balcó.

Catedral de Sant Joan

Com la de Girona, és típica del gòtic català, amb una sola nau sense cap pilar ni suport que trenqui l'espai i que aguanti l'arrencament de la volta. Cal veure a la capella esquerra, una pica baptismal de marbre blanc, del segle vii o ix, amb una imatge frontal simbòlica de Crist.
A les ventalles dels orgues s'hi representa, entre altres escenes pintades el 1502, «el festí d'Herodes», on uns joglars toquen instruments que són ja els de la cobla actual.
A l'absidiola dreta, el retaule gòtic de la Magrana tracta alguns episodis de la vida de la Mare de Déu.
A tocar de la catedral, sortint per la porta lateral de la banda sud, hom entrarà dins la capella del devot Crist, una obra del 1347 que tradueix per l'expressió el sofriment d'un Déu, que el dolor humanitza.

Claustre-cementiri

Restaurat fa poc, és el més gran d'Europa. Tres galeries (la quarta va ser destruïda a principi de segle) presenten arcades apuntades, cada una de les quals correspon a la sepultura d'una família honrada perpinyanenca.

Carrer dels Mercaders

En aquest carrer la majoria de les cases han conservat les bigues de fusta que aguanten els pisos superiors i constitueixen, per tant, un aixopluc.

Carrer Petit de la Real

Dues cases ben restaurades ofereixen la mateixa arquitectura.

Carrer de la Mà de Ferro

No gaire lluny de la catedral i del seu claustre, hom pot veure la casa que en Bernat Xanxo es va fer edificar el 1509. L'austeritat de la façana que enfosqueixen els cairons és il·luminada per amples finestres d'estil gòtic flamejant tardà i, en un fris curiós, al nivell del primer pis, es barregen monstres amb motius llicenciosos i macabres.

Puig de la Vila

S'hi edificà, a partir del 1276, el castell reial, conegut com el Palau dels Reis de Mallorca. S'hi pot anar pel carrer de Jaume Primer. El recinte, construït posteriorment, ofereix, des del jardí de plantes mediterrànies, un panorama ample de Perpinyà, el Canigó i la plana rossellonesa.
El conjunt reial consta de la torre de l'homenatge, el pati d'honor amb dues escales monumentals i una galeria d'arcades apuntades. La capella baixa, dita de la Reina i, sobretot, la capella alta o de Santa Creu, expressen les tendències del primer gòtic als Països Catalans. Al primer pis del pati d'honor, pujant l'escala de la dreta, hom visitarà la sala d'honor amb les seves tres grosses xemeneies. Cal fixar-se també en la presència, a cada finestra, cara a cara, dels festejadors, bancs de pedra, la funció dels quals queda reflectida en el nom.
A més dels edificis civils i religiosos, de nombre voluntàriament limitat, hom pot fer un tomb als tres museus principals de la vila:

Museu Jacint Rigau

Carrer de l'Àngel. A més d'obres d'Ingres, Gericault, El Tintoret i Rigau, aquest museu ofereix una sala a l'escultor Mallol i tota una altra a pintors primitius catalans. Les obres més destacades són el retaule de la Trinitat, el Coronament de la Verge, el martiri de sant Llorenç.

El Castellet

Hom hi visitarà la Casa Pairal, museu d'art i tradicions populars que reuneix la cuina d'un mas dels Aspres (segle xvii), diverses escenes quotidianes de la vida i de la mort dels nord-catalans: representació del casament, activitats familiars, objectes casolans, eines d'agricultura, pesca, caça, artesanat...

Museu Puig

Avinguda de Gran Bretanya. Presenta la col·lecció més important de monedes catalanes i moltes monedes antigues de tota mena.
El mateix edifici, la vil·la dels til·lers, acull al primer pis i a la planta baixa el CEDAC, biblioteca, videoteca, discoteca, centre de documentació d'obres i temes essencialment catalans.

Retorn al sumari dels Camins de Catalunya Nord

Artesans i produccions artesanals


Malgrat la forta pressió de la societat industrial que banalitza els homes, els paisatges i els productes, hom pot trobar a Catalunya Nord algunes actituds i tècniques que amotllen la identitat del país.

Sant Llorenç de Cerdans

Museu de l'Espardenya: dins una antiga fàbrica cooperativa amb les eines i les màquines que funcionaven encara fa poc i també mitjançant fotografies i objectes, un reflex de la cultura associativa de la comunitat obrera. En els mateixos locals Sant Llorenç recorda com va viure la Retirada: fotografies, documents escrits, objectes commovedors.

Cotlliure

Port conegut per obres de pintors cèlebres com Matisse, Derain, però també per produccions lligades amb la pesca de l'anxova.
Als «magatzins», tallers de salaó, les salaires esmoquen el peix i un cop eiximostat en sal i pebre el disposen regularment dins de bocals de llauna o de vidre.
Veritable museu viu del vi, el vinyer de Cotlliure, el Rimbau, Portvendres, Cosprons, Banyuls i Cervera: vinyes guanyades sobre el pendent de les Alberes, terra i feixes mantingudes per parets seques ofereixen un paisatge original de «vinyes verdes del coster». El vi, essencialment de garnatxa negre i gris, té la denominació de Banyuls; pot ser sec, mig sec o dolç. Els cellers on s'elabora el vi de Banyuls es poden visitar al poble de Banyuls al G.I.C.B.
Després de la visita, hom gaudirà de la vista del vinyer seguint la carretera que va de Banyuls fins a Cotlliure.

Sureda

Aquest vilatge de la plana del Rosselló, arrecerat al peu de les Alberes, conserva encara una fàbrica de mànecs de fuets de fusta de lledoner trenada. Amb la desaparició del cavall de l'agricultura, les fàbriques van anar tancant i avui només en queda una. Però encara dins el poble mateix i pel voltant queden qualques lledonedes on l'arbre és cultivat, tallat per fornir barres d'espessitud adequada que el vapor i les màquines vinclaran ara en elegants vares més que en rústegues xurriaques de tir.

El Voló

Al límit del Rosselló i del Vallespir s'hi fan taps de siure en majoria per a vins de xampany. Malauradament ja no n'hi ha prou amb les llevades de suro als siures de l'Albera per fornir la primera matèria.
Localment, el Voló és cèlebre sobretot per l'aigua del mateix nom que raja a les fonts de l'establiment termal. Aquesta aigua gasosa és bona per al fetge. Se'n troben ampolles a totes les botigues del país.

Tuïr

Fou aquí on els germans Violet varen inventar, a principi de segle, un aperitiu, el Byrrh, elaborat amb vins de Tarragona, Vinaròs, Catalunya Nord i una barreja d'herbes, aperitiu ara bastant oblidat. Els cellers, immensos, conserven les bótes de roure d'aquell temps i també, impressionant, la tina més grossa del món.

Retorn al sumari dels Camins de Catalunya Nord

Al país de Maillol


Arístides Maillol va néixer el 1861 a Banyuls de la Marenda, un poble nord-català de pescadors i vinyaters. S'hi va morir el 1944 d'un accident d'automòbil.
Diversa i abundant, l'obra de Maillol fou totalment desconeguda al seu país, llevat d'alguns amics, artistes o afeccionats. Les produccions seves conservades a Catalunya Nord són essencialment estàtues de bronze o de pedra, gairebé totes regalades per ell, el seu fill o el seu darrer model, a l'excepció dels monuments als morts, obres encarregades pels municipis interessats.
Aquesta obra diversificada és gairebé sempre dedicada a la dona i inspirada majoritàriament per ella. Compta carbonets, boixos, litografies, sanguines, talles de pedra, de guix, de bronze i de plom.
A Catalunya Nord, les obres visibles són concentrades a la plana del Rosselló llevat del monument als morts de Ceret.

Perpinyà

Posseeix quatre estàtues: la Venus, a la plaça de la Llotja; la Mediterrània, al pati de l'Ajuntament; el cap de Terrús, al jardí del mateix nom a tocar de la Casa de correus (Esteve Terrús, pintor d'Elna, era un company de Maillol), i una dona sense cap ni braços regalada per Dina Vierny al Museu Rigaud. En aquest museu, al carrer de l'Àngel, es poden veure diverses obres: sanguines, estàtues petites de dones nues com banyadores, un retrat de dona amb barret tractat dins l'estil impressionista.

Elna

Dues obres als voltants de la capçalera de la catedral: el cap de Terrús i la Pomona vestida, de bronze, que va substituir l'original de pedra exposat dins la Ciutat administrativa. Aquesta Pomona és el monument als morts de la guerra del 14.

Platja de Sant Cebrià

Una dona dreta, la Mediterrània, domina la plaça del mateix nom de cara al mar.

Portvendres

Maillol hi va fer el monument als morts del 14. És una obra de pedra, que representa una dona asseguda a terra i que ofereix amb la mà dreta un ramellet de llorer, símbol de la immortalitat.

Banyuls

Davant de l'Ajuntament, a l'inici de l'avinguda del Puig del mas, hom pot veure l'obra original que constitueix el monument als morts del 14; aquesta obra de pedra va ser traslladada a l'abric dels ruixims del mar. La còpia ocupa el lloc original que agradava a l'escultor, un illot relligat a la terra per un moll a tocar del laboratori Aragó.
A més d'aquestes obres, es pot anar més a fons de la intimitat de llur mestre. Al cap de l'avinguda del Puig del mas, seguint la riba esquerra del còrrec de la Vallàuria i passant al mig d'un vinyer tot de feixes, hom arriba al mas d'en Maillol. Aquí mateix és sepultat l'artista, entre els xiprers, sobre la làpida hi ha la seva obra predilecta: la Mediterrània, una dona asseguda, potser sobre la sorra, que reflexiona amb el cap acatat.
Sota el mas, el córrec del Rom, on Maillol anava a buscar l'aigua.

Ceret

És la capital de la cirera, el lloc d'estada d'artistes cèlebres com Picasso, Soutine, Manolo Huguet...
L'obra de Maillol, un monument als morts, és situada sobre un sòcol massa alt per apreciar ben bé l'expressió donada a la figura esculpida: una dona, mare o esposa, asseguda, el cap sostingut per la mà, expressa el dolor, el títol mateix del monument.

Joan Lluís Valls

Retorn al sumari dels Camins de Catalunya Nord


Retorn al sumari de "Qui som...