Apunts bibliogràfics
Dolors Serra

Retorn al sumari de "Qui som...


Aquesta bibliografia pretén donar algunes referències que permetin ampliar, d'una forma general, la visió de cadascun dels temes tractats en aquest llibre. Només hi hem inclòs obres de publicació recent i, per tant, de fàcil localització en el circuit comercial. Per a un estudi més aprofundit us recomanem que consulteu les obres bibliogràfiques i que us adreceu als centres rics en fons nord-català:

Biblioteca Municipal de Perpinyà
Carrer Emile Zola
66000 Perpinyà.

Centre de Documentació i d'Animació de la Cultura Catalana
42, Avinguda de Gran Bretanya
66000 Perpinyà.


Bibliografies i obres generals


Etudes roussillonnaises offertes à Pierre Ponsich : mélanges d'archéologie, d'histoire et d'histoire de l'art du Roussillon et de la Cerdagne = Estudis rossellonesos... - Perpinyà : Le Publicateur, 1987.
FELIPÓ i ORIOL Ramon. - El català del nord : premsa i ràdio catalanes al Rosselló, Capcir, Vallespir, Conflent i Cerdanya septentrional.- Barcelona : El Llamp, 1985.
NOELL Henry. - Essai de bibliographie roussillonnaise. - Prada : Terra nostra, 1969-1983. 4 vols.
RIOT Clément. - La Presse roussillonnaise = La premsa a Catalunya Nord: répertoire bibliographique des journaux, revues, almanachs et publications périodiques diverses : 1 : des origines à 1881. - Prada : Terra nostra, 1987.


Política i societat


DELONCLE Josep. - Les arrels catalanes del Rosselló. - Barcelona : R. Dalmau, 1975. (Episodis de la història, 196).
ESQUERRA CATALANA DELS TREBALLADORS. - Per un desenvolupament autònom de Catalunya Nord. - Perpinyà, 1983.
PLANES Llorenç. - El petit llibre de Catalunya Nord. - (S.l.) : Ed. de l'Herisson, 1978.
SERRES Rotllà. - Itinéraire catalaniste pour le Roussillon. - St. Esteve : Imp. M. Fricker, 1989.
VERDAGUER Pere. - Defensa del Rosselló català. - Barcelona : Curial, 1974. (Mata de jonc, 2).
VERDAGUER Pere. - El Rosselló avui. - Barcelona : Barcino, 1969 (Biblioteca Popular Barcino, 215).


Llengua


BASSEDA Lluís . - Toponymie historique de Catalunya Nord: ... noms de lloc de la nostra terra... - Prada : Terra nostra, l990. («Terra nostra», núm. 73-80, 1990).
GRANDÓ Carles. - Vocabulaire roussillonnais avec traduction en catalan normalisé et en français = Vocabulari... - Perpinyà: Association Polytechnique des Pyréenées-Orientales, 1987.
GUITER Enric. - Atlas linguistique des Pyrénées-Orientales. Paris : CNRS, 1966.
PONSICH Pere. - Límits històrics i repertori toponímic dels llocs habitats dels antics països del Rosselló, Vallespir, Conflent, Capcir, Cerdanya, Fenolledes = Limites... - Prada : Terra nostra, 1980.
PORTET Renada-Laura. - Toponímia del Rosselló. - Perpinyà, 1983.
VERDAGUER Pere. - El català al Rosselló : gal·licismes, occitanismes, rossellonismes. - Barcelona : Barcino, 1974. (Tramuntana, 21).
VERDAGUER Pere. - Comentaris sobre vocabulari rossellonès. - Barcelona : Barcino, 1982. (Tramuntana, 30).


Ciències naturals


El bosc : la fôret nord-catalane menacée. - Perpinyà : Société catalane de botanique et d'écologie végétale, 1987.
BOUCHARD Joan. - Flora catalana : Capcir, Cerdanya, Conflent, Rosselló, Vallespir, Salanca, La costa, Els Aspres, Les Alberes. - Prada : Terra nostra, 1971-1975. 2 vol.
SALVAYRE Henri. - Géologie des Pyrénées-Orientales : essai de synthèse : completé par des itinéraires géologiques. - Perpinyà : Impr. Sofreix, 1983.


Agricultura. Artesanat. Gastronomia

ALOUJES Clovis. - Les barques catalanes. - Toulouse : Loubatières, 1984.
CAZENOVE Pierre. - Le train jaune de Cerdagne. - Portet-sur-Garonne: Loubatières, 1988.
COMELADE Eliana. - Les coques catalanes. - Portet-sur-Garonne : Loubatières, 1991.
COMELADE Eliana. - La cuina catalana del Rosselló i els seus vins. - Perpinyà : GREC, 1984.
COMELADE Eliana. - Gastronomie et vins du Roussillon. - Perpinyà : Crédit Agricole des Pyrénées-Orientales, 1983.
COMELADE Eliana. - La pomme du Conflent et d'ailleurs. - Vilafranca del Conflent : Syndicat Intercommunal de la Vallée de la Rotja, 1984.
GAVIGNAUD Geneviève. - Propiètaires-viticulteurs en Roussillon : structures, conjonctures, société XVIII-XX siècles. - París : Pub. de la Sorbonne, 1983. 2 vols.
POIROT Fernand. - Métiers du terroir en Roussillon. - Argelers de la Marensa : Massana, 1983.
Els vins del Rosselló. - Barcelona : Barcino, 1980. (Tramuntana, 27).

Art. Esports


ALTEZE Noel. - Cent ans de rugby catalan. - Ed. du Chiendent, Crédit Agricole des Pyrénées-Orientales, 1986.
ARAGON Henri. - Les monuments et les rues de Perpignan : du Xe au XXe siècle. - Marseille : Laffitte Reprints, 1977.
CORTADA Andreu. - Cobles i joglars de Catalunya Nord. - Perpinyà : Llibres del Trabucaire, 1989.
CORTADE Eugeni. - Retables baroques du Roussillon. - Perpignan : Impr. Sinthe, 1973.
DURLIAT Marcel. - El Rosselló romànic. - Montserrat : Pub. de l'Abadia, 1983. (Biblioteca Abat Oliba, 4).
FRANCES Enric. - Andreu Toron i la tenora, 1815-1886 : història dels joglars a Catalunya Nord al segle XIX. - Cotlliure : IMPEM : Federació Sardanista del Rosselló, 1986.
POUS Anny de. - Chateaux des Pyrénées-Orientales. - París : Nouvelles éditions latines, 1981.
SERRES Rotllà. - Chapelles et eglises oubliées de la Catalogne Nord. - Prada : Conflent, 1988.
VALLS Joan Lluís. - Les Abbayes médievales catalanes. - Portet-sur-Garonne : Loubatières, 1985.

Literatura


CAMPS Christian. - Deux écrivains catalans : Jean Amade, 1878-1949, Joseph Séebastien Pons, 1886-1962. - Castelnau-le-Lez : Les Amis de J.-S. Pons, 1986. 2 vols.
Fabulistes rossellonesos / per Pere Verdaguer. - Barcelona : Ed. 62, 1973. (Antologia catalana, 70).
Poesia rossellonesa del segle XX / per Pere Verdaguer. - Barcelona : Ed. 62, 1976. (Antologia catalana, 76).
El teatre a Catalunya Nord : teatre català del Rosselló : segles XVIII-XIX: 1 / a cura de Pep Vila. - Barcelona : Curial, 1989.
VALLS Miquela. - La realitat nord-catalana a la narrativa actual. - Perpinyà : GREC, 1984. («Sant Joan i barres», núm. 92-93, tardor-hivern, 1983-1984).
VERDAGUER Pere. - Histoire de la littérature catalane. - Barcelona : Barcino, 1981. (Manuals lingüístics i literaris Barcino, 12).

Història


ABELANET Jean. - Autrefois, des hommes... : préhistoire du Pays Catalan. - Perpinyà : Llibres del Trabucaire, 1992.
BRUNET Michel. - El Rosselló de cara a la Revolució francesa. - Perpinyà: Llibres del Trabucaire, 1989.
DALMAU Josep. - El Rosselló és Catalunya : revisió del Tractat dels Pirineus. - Barcelona : Convenció nacional, 1988.
GRANDÓ René, QUERALT Jaume, FEBRÉS Xavier. - Camps du mépris: des chemins de l'exil à ceux de la résistance : 1939-1945. - Perpinyà: Llibres del Trabucaire, 1991.
MARCET i JUNCOSA Alícia. - Breu història de les terres catalanes del nord. - Perpinyà : Llibres del Trabucaire, 1988.
Le Pays catalan : Capcir, Cerdagne, Conflent, Roussillon et le Fenouilledes / dir. Jean Sagnes. - Pau : Société Nouvelle d'éditions régionales et de diffusion, 1983-1985. 2 vols.
SANABRE Josep. - La resistència del Rosselló a incorporar-se a França.- Perpinyà : Llibres del Trabucaire, 1985.
SANABRE Josep. - El Tractat del Pirineus i els seus antecedents. - Barcelona : R. Dalmau, 1988. (Episodis de la història,18). SANABRE Josep. - El Tractat del Pirineus i la mutilació de Catalunya. Barcelona : Barcino, 1960. (Tramuntana, 6).
VILLANOVE Joan. - Histoire populaire des catalans et plus particulièrement du Roussillon, du Vallespir, du Conflent et de la Cerdagne.- Perpinyà : Impr. Sofreix, 1979-1981. 3 vols.

Biografia. Genealogia


BOSC Andreu. - Sumari, índex o epitome dels admirables i nobilíssims títols d 'honor de Catalunya, Rossello i Cerdanya. - Barcelona, Sueca: Curial, 1974.
CAPEILLE Joan. - Dictionnaire de biographies roussillonnaises. - Marseille : Laffitte Reprints, 1978.
LAZERME Philippe. - Noblesa catalana : cavallers y burgesos honrats de Rosselló y Cerdanya. - P. Lazerme, 1975-1977. 3 vols .

Geografia. Cartografia


BECAT Joan. - Atlas de Catalunya Nord. - Prada : Terra nostra, 1977. 2 vols.
Gran geografia comarcal de Catalunya. Vol. 14, 15. Barcelona : Fundació Enciclopèdia Catalana, 1985.
GUAL Ramon. - El nom de Catalunya Nord a la cartografia dels segles XVI a XX. - Prada : Terra nostra, 1989. («Terra nostra», núm. 66, 1989).

Dolors Serra

Retorn al sumari d'Apunts bibliogàfics


Retorn al sumari de "Qui som...