ARRELS
Pere Manzanares

Retorn al sumari de "Qui som...


L'any 1981 neixia l'Associació Arrels. La seva creació responia a unes condicions històriques concretes i a uns objectius que el moviment català anava perfilant.
Les condicions eren d'una relativa eufòria. Hi havia hagut notables progressos a nivell del teatre, de la nova cançó, de les iniciatives d'ensenyament de la llengua, dels moviments polítics i reivindicatius, de les celebracions multitudinàries de la Universitat Catalana d'Estiu, de les esperances vingudes del sud després de la mort de Franco. Existia un potencial militant molt important i les condicions per madurar un nou projecte cultural eren les adequades.
Defensar la llengua i la cultura catalanes a Catalunya Nord era l'objectiu global de l'Associació, un objectiu que s'emmarcava en el context general de defensa del país. A les comarques del nord això es concretava a combatre l'autoodi, a combatre la imatge suïcida del català com a llengua dels avis, a acabar amb la visió del català únicament folklorista, llengua de reserva d'indis.
El fet d'escollir dues activitats concretes: una escola maternal i primària (la primera escola primària en català a Catalunya Nord), i un mitjà de comunicació, Ràdio Arrels, responia a la problemàtica plantejada.
Al llarg del llibre que teniu entre les mans podreu comprovar que l'ensenyament ha estat un dels principals instruments de despersonalització i de colonitació del país; això, afegit a l'explotació econòmica, al miratge de l'Estat francès com a font de cultura i de llibertat, ha portat al desenvolupament de l'autoodi, al rebuig de la pròpia llengua, al menyspreu de la pròpia personalitat, a la dificultat de situar els propis orígens (catalans?, francesos?).
L'Escola Arrels és una escola catalana, la primera d'ençà del Tractat dels Pirineus, que ensenya a llegir i a escriure en català a nins i nines, com a primera llengua. El primer instrument necessari era una escola que fos un exemple de treball ben fet i de coherència pedagògica. Aquesta exigència de coherència i de treball exemplar, va ser des del primer moment la nostra fita, a la qual hem arribat no sense invertir-hi esforços, afrontar dificultats i superar crisis. A la imatge del «català burro», del «soyez propres, parlez français», calia oposar qualitat de treball com a força principal de convicció, transmetre sensació de seguretat, de real possibilitat de l'ensenyament en català. Calia evitar la imatge permanent de miserabilisme, de treball mal fet que s'accepta perquè «és en català», per fer avançar aquest país.
Per nosaltres l'objectiu de l'Escola Arrels és tant el de formar mainatges, com el de servir de referència als mestres de Catalunya Nord a fi de fer palesa la possibilitat de l'ensenyament en català i la validesa dels mètodes utilitzats.
Ràdio Arrels era l'altre desafiament. En primer lloc donar la paraula als nord-catalans, demostrar que no era cert que el català hagués desaparegut (ja fa 50 anys que es diu que el català només el parlen els vells). Ocupar un espai de comunicació radiofònic en català era demostrar que la nostra llengua era viable. L'esperit de Ràdio Arrels era i és el de donar modernitat a la llengua, dirigir-se a un públic jove i no tan jove, respectant el passat, respectant les tradicions, però sobretot amb la vista girada cap al futur, utilitzant la llengua com a suport per a tot tipus de temes, de la música moderna a les entrevistes més diverses. I a nivell del contingut defensar el país des de tots els punts de vista, sense quedar al marge de res ja que no es pot exercir el luxe de la neutralitat en un país que pateix el risc de desaparèixer.
Ràdio Arrels vol a la vegada ser reflex i dinamitzador del teixit associatiu, cultural, social i econòmic de Catalunya Nord, amb l'objectiu de crear una autèntica comunicació social catalana arrelada al país, a la seva gent i vinculada a la idea de Països Catalans.
El treball de Ràdio Arrels és enorme, és difícil, fins i tot violent, perquè sovint costa arrencar la paraula als nord-catalans: «No el parli pas el català», diuen en català molt sovint la gent del país. Els efectes pedagògics són tan grans per a qui sent l'emissió a través de les ones com per a qui és entrevistat.
Però Radio Arrels també és l'exigència d'una certa qualitat. Passar de l'emissió realitzada amb pocs mitjans tècnics, amb molta bona fe però amb poca professionalitat, per arribar a realitzar emissions amb més mitjans i més professionalitat ha estat també una altra de les dificultats que a poc a poc anem superant.
Arrels ha intentat mantenir sempre un esperit d'iniciativa que ha portat l'associació al llarg dels anys a col·laborar o realitzar moltes altres activitats a més de l'escola i la Ràdio. Des del primer cicle de cinema en català a Perpinyà, fins a editar vídeos («Catalunya Nord a l'abast») i butlletins; col·laborar amb desenes de grups, artistes i entitats d'arreu dels Països Catalans, crear concursos escolars i realitzar activitats lúdiques (la calçotada d'Arrels reuneix cada any centenars de persones).
La darrera d'aquestes iniciatives ha estat la creació del primer servei de telemàtica en català, el desenvolupament del qual esperem que s'expandeixi en els propers temps.
El futur no és fàcil, en deu anys la situació del català ha evolucionat, ha existit una certa normalització «externa» de la llengua, les declaracions de certs elegits polítics a favor del català es multipliquen, però les accions d'aquesta gent són mínimes o contràries al català. S'ha «normalitzat» la cançó però s'ha perdut la vitalitat reivindicativa dels primers temps. La idea del català útil ha fet el seu camí, sobretot amb la vitalitat econòmica del sud, però aquest plantejament no ho pot ser tot, nosaltres hem de defensar la nostra llengua pel fet de la seva existència i perquè tenim el dret d'utilitzar-la i desenvolupar-la. Els nivells de militància han baixat d'una manera generalitzada, i per compensar aquest fet ha calgut treballar més fort.
El futur és carregat d'ambigüitats però també d'esperances. Aquest llibre que us oferim és una mica la imatge d'aquest país i de la seva realitat contradictòria. Esperem que us sigui útil i enriquidor.

Pere Manzanares
President de l'Associació Arrels

Retorn al sumari de "Qui som...